Kontakt

Jutta Bergem (Teilnehmerbetreuung)
FITT im Spin-Off-Center
Goebenstrasse 40, D-66117 Saarbrücken
Telefon: +49-681-585040
bergem@fitt.de

Jörg Kuntz (AKJ Automotive)
AKJ Automotive und SPI Prof. Schmidt
c/o FITT im Spin-Off-Center
Goebenstrasse 40, D-66117 Saarbrücken
Telefon: +49-681-5867-425 o. +49-681-585040
jck@htw-saarland.de

Dirk Siffrin (Referentenbetreuung und Programm)
Anke Blau (Referentenbetreuung und Programm)
IPL - Institut für Produktions- und Logistiksysteme
und Netzwerk automotive.saarland
Heinrich-Barth-Str. 32, D-66115 Saarbrücken
Telefon: +49-681-95431-15 oder -0
dsiffrin@iplnet.de

Prof. Dr. Klaus-J. Schmidt (Programm und Referenten)
IPL - Institut für Produktions- und Logistiksysteme
Heinrich-Barth-Str. 32, D-66115 Saarbrücken
Telefon: +49-681-95431-23 oder -0
kjschmidt@iplnet.de

Joachim Meyer
(automotive.saarland)
forgis, automotive.saarland, Saarbrücken
j.meyer@automotive.saarland.de

Andrea Latty
(Ausstellung)
Andrea Latty Kongressmanagement, Landsberg
a.latty@t-online.de

automotive.saarland - AKJ Automotive - ITA - GfPM